top of page

När du köper en solanläggning av oss så står Takrenarna på alla komponenter. Vi tar helt enkelt helhetsansvar för hela anläggningen. Det är en trygghet för dig som kund. När du köper en solanläggning av oss så står Takrenarna på alla komponenter. Vi tar helt enkelt helhetsansvar för hela anläggningen. Det är en trygghet för dig som kund.

Det är i solpanelen som solens strålar omvandlas till elektricitet. Takrenarnas solpanelerna är senaste generationens svarta monokristallina half-cut PERC-paneler.
Equipped with TOPCon cell technology, which has the characteriscs of low composite metallizaon, laminated film passivaon, ultra-low composite emier, high-quality N-type substrate, ultra-low composite heterogeneous back surface field, "zero" light aenuaon, etc. , which can make it have the advantages of higher efficiency and bifacial rao, beer power temperature coefficient and lower module operang temperature, beer an-light decay performance and low-light power generaon performance.

VäxelriktarenElektriciteten som kommer direkt ur solpanelerna är alltid likström,alltså som från vanliga batterier. För att du skall kunna användaelen du producerat i ditt hushåll och för att kunna sälja dittöverskott måste du först omvandla den till växelström. Detta sker iväxelriktaren.Våra växelriktare innehåller den senaste tekniken och därmed högverkningsgrad (>98% EU efficiency). Den höga verkningsgradenger låga temperaturer på komponenter inuti vilket borgar för långlivslängd. Upp till 40kW är växelriktarna dessutom fläktlösa för attkunna monteras inomhus utan att störa.Vi lämnar 10 års garanti på alla våra växelriktare.

AppDet finns förstås en app som du kan ladda ner till din telefon ochkoppla till din anläggning. Du kan då följa exakt hur mycket energisom produceras och även få statistik över längre perioder.

MontagematerialVi har montagematerial för alla möjliga olika typer av tak ochanpassar din anläggning till just ditt tak. Allt montagematerial ärdimensionerat för nordiska förhållanden vad gäller vind- ochsnölaster. I fall vi bedömer det nödvändigt gör vi ävenhållfastighetsberäkningar för hela takkonstruktionen.


Återvinning
Takrenarna månar om miljön på lång sikt. En solanläggning har lång livslängd men till slut går
även den sönder. Då måste den återvinnas och det måste ske på rätt sätt.
Vi är därför anslutna till Elkretsen som sköter det pratiska och legala kring återvinning av el- och
elektronikprodukter. Alla solföretag är skyldiga att hantera framtida återvinning av sina produkter
för att förhindra nedsmutsning eller illegal dumpning av elavfall men här slarvas det.
Genom vårt medlemskap i Elkretsen säkerställer vi att när det är dags för återvinning kan alla
produkter lämnas in på närmsta återvinningscentral och kommer då återvinnas på rätt sätt. Så
om du månar om miljön på lång sikt skall du alltid kontrollera hur din leverantör hanterar
framtida återvinning.

Garantier
Garantier är till för att du som kund ska vara säker på att du inte får ett ”måndagsexemplar” både
vad gäller våra produkter och på det arbete som vi gör på din fastighet.
Vi har valt att ge våra kunder en garanti på minst 10 år på allt. Det innebär att vi ger 10 års
produktgaranti växelriktarna, 12 års garanti på solpanelerna och 10 år på övrigt material samt att
vi även ger 10 års garanti på vårt arbete med installationen. Skulle något vara fel på någon del av
din solanläggning så är 10 år gott om tid för ett sådant fel att identifieras och avhjälpas.
Våra produktgarantier backas också av våra leverantörer så du som kund kan vara helt trygg
med din anläggning från Takrenarna.
På vår hemsida www.Takrenarna.se kan du hitta både mer information om våra garantier och
även datablad på alla produkter.

bottom of page