Våra tjänster

Takrenarna utför tjänster inom takbehandlingar för olika sorters tak. På en fastighet har  taket en viktig uppgift att 
skydda mot att fukt tränger in. Genom att ta hand om ditt tak så förlängs livslängden på ditt tak med upp till 20 år.

TAKTVÄTT

TAKMÅLNING

RING OSS

FASADTVÄTT

LÄS MER OM FASADTVÄTT